•               

 • Een bericht van het bestuur inzake de financiële ontwikkelingen en de vrijwilligersbijdrage:

   

  De afgelopen dagen heeft iedereen een brief in de mail gehad over de financiële ontwikkelingen binnen de club en de beslissing omtrent het innen van de vrijwilligersbijdrage.

  Over de helft van het seizoen en nog steeds beperkt door alle maatregelen rondom Corona, merken we dat iedereen het ‘echte’ voetballen mist. Het vaste ijkpunt in de week. Het samen beleven van de wedstrijden en niet te vergeten de 3de helft. Samen met de vrijwilligers doet het bestuur er alles aan om de club in beweging te houden én financieel gezond. 

  Als bestuur hebben wij halverwege het seizoen de financiële werkelijkheid ten opzichte van de begroting geanalyseerd. Op basis daarvan kunnen wij je mededelen dat wij vertrouwen hebben dat wij dit seizoen waarschijnlijk kunnen afsluiten met een kleine plus. Dit komt door: 

  • Goed sturen op de uitgaven/kosten 
  • Aanspraak te maken op verschillende tegemoetkomingen vanuit de overheid
  • Gebruik te maken van de “Corona”- reserve, die afgelopen seizoen op basis van het resultaat gereserveerd is
  • Teruggave huur van het 2de kwartaal 2020.

  Dit heeft ons ondersteund om definitief te beslissen om geen vrijwilligersbijdrage à € 75,- per spelend lid te innen over het seizoen 2020-2021. 

  Toch willen wij je vragen om, mits je het kan missen, een kleine gift te doen t.b.v. alle vrijwilligers die zich de afgelopen maanden en de komende tijd inzetten. Zij houden de club draaiende in bijzondere omstandigheden! Deze giften gaan wij gebruiken om ze passend te bedanken. Elk bedrag is welkom en kan overgemaakt worden naar RCL voetbalvereniging: NL 70 RABO 0335656625 o.v.v. Gift Vrijwilligers. 

  Tevens denken wij na over de wijze waarop RCL de senioren tegemoet kan komen voor een goeddeels verloren seizoen. Het één en ander hangt af van het uiteindelijke financieel resultaat en de verwachtingen ten aanzien van het komende seizoen. Wij hopen hier op korte termijn uitsluitsel over te geven. 

  Belangrijk is wel dat iedereen zijn/haar contributie van dit seizoen betaald. Diegene die dit nog niet heeft gedaan, zal binnenkort een brief ontvangen. 

  Mocht je nog vragen hebben, dan kan je ons mailen via info@rcl.nl

  Wij hopen je snel weer te ontmoeten op het complex van RCL.

   

  Met sportieve groet,
  Het bestuur