• De komende week wordt hier het nieuwe vrijwilligersbeleid gepubliceerd. Dit vrijwilligersbeleid zal worden besproken in de ALV van 12 juli a.s. 

 • Het bestuur heeft enige tijd geleden geconstateerd dat het huidige Vrijwilligersbeleid niet meer voldoet en heeft een projectgroep Vrijwilligersbeleid aangesteld om tot een voorstel voor een breed gedragen nieuw vrijwilligersplan te komen. Het bestuur neemt de voorstellen van de Projectgroep over. Deze zijn realistisch en passend bij de cultuur van RCL. De voorgestelde aanpak doet recht aan een belangrijk aspect uit de voetballerij: teamwork. Velen zetten zich al in voor de vereniging en degenen die dat nog niet doen zullen ontdekken dat de te leveren bijdragen naast nuttig ook vooral leuk zijn!

  Concreet houdt dit nieuwe beleid in dat:
  • Elk jeugdteam levert 4x per jaar een aantal vrijwilligers. Senioren levert 8x per jaar
  • Voor de start van het seizoen krijgen de teams het rooster met welke dag, tijdstip en taak
  • Taken zijn maximaal 3.5 uur
  • De MP levert elke zaterdag 2 ouders
  • De JO8 t/m de JO10, 2 ouders volgens rooster
  • De JO11, JO12, MO11 en MO13, 3 ouders volgens rooster
  • De JO13 t/m JO19, 4 ouders/spelers volgens rooster
  • Senioren en O23, 2x 2 ouders/spelers volgens rooster * zie verder voor uitleg
  • RCL 1 en 2 en Vr 1 en 2 krijgen per team een aantal projecten toebedeeld als vrijwilligerswerk
  • De teammanager dient de ouders/spelers >16 jaar in te delen (bar geldt >18 jaar)
  • Het team draagt zelf de verantwoordelijkheid om dit op een eerlijke manier en in overleg met elkaar te doen. Denk hierbij aan de spelers/ouders die al een functie (denk hierbij aan trainer/leider of deelname aan één van de commissies) uitvoeren.

  De praktische invulling:
  • Rooster is aan het begin van het seizoen bekend tot aan de winterstop.
  • In de winterstop wordt er geëvalueerd en – indien nodig – wijzigingen doorgevoerd.
  • Namen dienen aangeleverd te worden bij de vrijwilligerscommissie. Uiterlijk twee weken voor de ingeroosterde zaterdag
  • Bij elke taak zal een vaste vrijwilliger uitleg geven en op de achtergrond aanwezig zijn
  • Kan je niet, dan zorg je voor een invaller uit het eigen team
  • Het rooster houdt geen rekening met thuis of uitspelen. Ook bij afgelastingen gaat jouw taak door. Behalve bij algehele afgelasting door bijvoorbeeld sneeuw. Hierover zal dan gecommuniceerd worden vanuit de club.

  In de komende ALV vraagt het bestuur de leden om de implementatie van het nieuwe Vrijwilligersbeleid met ingang van het seizoen 2021-2022 goed te keuren.

  De volledige notitie met betrekking tot punt 6 van de ALV, het goed te keuren vrijwilligersplan, vindt je hier.

  Download hier een voorbeeldrooster ter illustratie.