• April doet wat hij wil en pubquizmasters Danny&Erwt hebben weer een jaar lang kunnen broeden op de moeilijkste vragen voor een nieuwe pubquiz.

    Datum is 13 april en teams mogen maximaal uit 4 personen bestaan. Kosten zijn 20 euro per team en deelnemers kunnen vanaf 19:30 uur naar binnen. Start is om 20:00 uur.