• Let op: Gezien de korte tijd voor aanvang van de bekercompetitie hier alvast het rooster voor de clubwerkzaamheden voor de eerste 2 zaterdagen. Staat jouw team ertussen? spreek dan af wie komt helpen en stuur de namen door naar clubwerkzaamheden@rcl.nl

 • Sanctiebeleid

  Als een (ouder van een) spelend lid weigert een ingeroosterde taak op zich te nemen of niet op komt dagen geldt het volgende sanctiebeleid:

  A. Algemeen

  1. Sancties worden opgelegd door het bestuur.
  2. Het bestuur heeft te allen tijde een discretionaire bevoegdheid en mag hierdoor op eigen besluit in individuele gevallen gemotiveerd afwijken van onderstaande regels.

  B. Voor individuele leden

  1. Bij de eerste weigering in een seizoen wordt eenmalig de kans geboden binnen vier weken alsnog een bijdrage aan de werkzaamheden te leveren.
  2. Bij een tweede weigering of het niet accepteren van de kans op herstel volgt een schorsing van het spelend lid de voor de eerstvolgende te spelen wedstrijd en uitsluiting van de trainingen tot aan deze wedstrijd.
  3. Een derde weigering wordt beschouwd als het ontbreken van de bereidheid het door de algemene ledenvergadering vastgestelde vrijwilligersbeleid na te leven en leidt tot schorsing van het spelend lid voor de rest van het voetbalseizoen zonder restitutie van contributie.
  4. Als een derde weigering plaatsvindt in de maanden april of mei van enige jaar, dan volgt schorsing van het spelend lid voor zes maanden zonder restitutie van contributie.
  5. Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht in beroep te gaan.
  6. Bij de eerste weigering in een seizoen wordt eenmalig de kans geboden binnen vier weken alsnog een bijdrage aan de werkzaamheden te leveren.
  7. Bij een tweede weigering volgt een schorsing van het team voor de eerstvolgende te spelen wedstrijd en uitsluiting van de trainingen tot aan deze wedstrijd.
  8. Een derde weigering wordt beschouwd als het ontbreken van de bereidheid het door de algemene ledenvergadering vastgestelde vrijwilligersbeleid na te leven en leidt tot het uit de competitie nemen van het team en de uitsluiting van trainingen zonder restitutie van contributie.