• ** Het intrekken van de machtiging zal per het nieuwe seizoen ingaan. Indien u een betaalregeling heeft voor het lopende seizoen is het niet mogelijk deze tussentijds in te trekken.