• Op maandag 12 juli a.s., 20:00u is het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan belangrijke onderwerpen zoals het nieuwe vrijwilligersbeleid en het vaststellen van de contributie 2021-2022. En uiteraard blikt het bestuur terug op het bijzondere Corona-jaar met ook verslag van de financiele gevolgen.

  De vergadering is fysiek en vindt plaats in onze mooie clubgebouw! De inloop is vanaf 19:45u en je kunt de stukken opvragen via info@rcl.nl. Komt allen!

   

  Hieronder de officiële uitnodiging:

   

  Beste RCL-er, ouder/verzorger, 

  Wij zijn verheugd je te kunnen melden dat de Algemene Leden Vergadering maandag 12 juli zal plaatsvinden in onze kantine. Uiteraard zal de 1.5 meter gewaardborgd worden. 

  Zoals eerder vermeldt beginnen wij om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:45 uur. Aanmelden is niet nodig. Stukken kan je opvragen via info@rcl.nl. Diegene die dit al gedaan hebben ontvangen uiterlijk vrijdag 2 juli de stukken. Met het oog op het millieu zullen er geen afgedrukte exemplaren klaarliggen.  

  AGENDA

  1. Opening door de Voorzitter 

  2. Mededelingen & ingekomen stukken 

  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 7 december 2020 

  4. Bestuurssamenstelling: 

  a. Voorzitter Dick van der Bijl, aftredend juni 2021. 

  Herkiesbaar; het bestuur stelt voor tot herbenoeming over te gaan 

  b. Secretaris Mandy Pieterson, aftredend juni 2021. 

  Herkiesbaar; het bestuur stelt voor tot herbenoeming over te gaan 

  5. Update lastenverzwaring door gemeentelijke Sport Nota met ingang van 1 juli 2021 

  6. Voorstel Vrijwilligersbeleid / dit voorstel zal ook de komende week op de website te vinden zijn 

  7. Presentatie Begroting 2021-2022 

  8. Vaststellen contributie 2021-2022 

  9. Rondvraag 

  10. Sluiting 

  Met sportieve groet, 

  Bestuur RCL