• Inschrijfformulier SV

    Hierbij geeft u tot wederopzegging machtiging aan de SV RCL om jaarlijks van zijn of haar genoemde bankrekening, het verschuldigde bedrag van €12,00, het lidmaatschap, af te schrijven.

    Indien u niet akkoord bent met de afschrijving, kunt u binnen 56 dagen bij uw bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te storten.

     
  • Contributie € 12,00