• Mijn vorige bijdrage aan de Nieuwsbrief kende de titel “We naderen het kantelpunt”. Dit artikel schrijf ik op zaterdag 26 juni. Een gedenkwaardige dag, want op deze dag zijn er zo veel versoepelingen doorgevoerd dat we kunnen zeggen dat we zijn teruggekeerd bij het ‘oude normaal’. Alleen het 1.5 meter afstand houden is nog niet afgeschaft, maar dat mag de pret niet drukken.Wat was het geweldig dat we de hekken weer konden openen voor alle toeschouwers en ouders die wij zo lang op onze prachtige accommodatie hadden moeten missen!

  Met een kleine tussenpose in de zomer van 2020 zitten we al vanaf maart 2020 in de corona-ellende. Op dit moment kunnen we al wel vaststellen dat met name het vaccinatieprogramma ons de uitweg heeft geboden uit deze narigheid. Het feit dat naast ons in de Bloemerdhal een vaccinatie locatie werd ingericht zorgde voor extra complexiteit op met name de parkeerplaats. In goed overleg met de gemeente hebben we met behulp van verkeersregelaars deze problematiek kunnen tackelen. Die ondersteuning hadden we hard nodig om op 4 zaterdagen de KNVB Regio Cup te kunnen verspelen. In combinatie met zo’n 1500 bezoekers per zaterdag op de priklocatie was dat een grote uitdaging. Gelukkig hebben veel leden de oproep ter harte genomen om toch vooral met de fiets naar de Bloemerd te komen. Als deze extreem rare periode ons iets geleerd heeft dan is het toch wel dat we als totale club ons zeer flexibel hebben getoond en dat we voor elk opdoemend probleem ook altijd weer een oplossing hebben gevonden. Ik ben heel trots op mijn bestuur en alle vrijwilligers die zich keihard en blijmoedig hebben ingezet voor de club! Niemand beschikte over een handboek hoe te acteren tijdens een corona-pandemie, maar met gezond verstand en op intuïtie hebben we ons er doorheen geslagen.

  Niet alleen sportief was het een horror periode, maar zeker ook financieel. Een langdurig gesloten kantine slaat een enorm gat aan de inkomsten kant. Gelukkig is het ledental met een lichte groei goed op niveau gebleven en kunnen we heel blij zijn dat al onze loyale sponsors ons trouw zijn gebleven. Op 12 juli a.s. zullen we tijdens de Algemene Ledenvergadering ondanks alle uitdagingen toch weer een sluitende begroting presenteren en ik roep jullie op om aan die sessie deel te nemen. Tevens staat op de agenda van die vergadering de implementatie van een nieuw Vrijwilligersbeleid met ingang van het seizoen 2021-2022.

  Gedurende de zomer zullen we vanaf 11 juli gedurende 3 weken gesloten zijn om alle vrijwilligers op adem te laten komen. Toch kijk ik al weer uit naar de voorbereiding van het volgend seizoen. Hopelijk kunnen we na de zomer weer onbeperkt trainen en spelen en het voetbalseizoen ongestoord uitspelen!

  Ik wens jullie allemaal een gezonde en prachtige zomervakantie en hoop jullie fit weer na de zomerstop te mogen ontmoeten!

   

  Dick van der Bijl

  Voorzitter RCL