• Mijn vorige bijdrage aan de nieuwsbrief kende de titel ‘Het is zover’! Het was een blije en optimistische kop omdat op dat moment ongeveer alle maatregelen werden opgeheven. Deze nieuwe bijdrage schrijf ik op 10 november en over twee dagen komt er weer een persconferentie met nieuwe maatregelen als gevolg van sterk oplopende besmettingscijfers en daarmee gepaard gaande problemen in de zorg. Helaas zijn we dus nog niet verlost van alle corona problemen. 

  Dat blijkt onder andere uit de verplichting van sportverenigingen om QR codes te (laten) controleren bij het bezoeken van het clubhuis, het terras, het toilet en de kleedkamers. Als bestuur hebben we besloten deze controle taak niet neer te leggen bij onze eigen leden om het ongemak te voorkomen dat het ene lid het andere lid de toegang moet ontzeggen. Wij hebben externe beveiligers ingehuurd voor deze taak, maar dat kost natuurlijk geld. Wij hopen dat de gemeente ons hierbij zal ondersteunen, omdat extra kosten zeer ongelegen komen op het moment dat we net een jaar achter de rug hebben zonder inkomsten uit de
  kantine. Wij vertrouwen op jullie aller medewerking om loyaal mee te werken in deze lastige periode!

  Op 12 juni jl. hebben we tijdens de Algemene Ledenvergadering een voorstel ingediend voor een nieuw Vrijwilligersbeleid. Dat voorstel is aangenomen door de ALV. Daarin is de mogelijkheid om clubwerkzaamheden af te kopen komen te vervallen. Het principe van het nieuwe beleid is gestoeld op een gezamenlijke verantwoordelijkheid die bij teams wordt neergelegd. Als iedereen van de ruim 1350 leden zich een keertje inzet, dan maken vele handen het werk licht. Natuurlijk zijn er nog wat kinderziektes in deze opstartfase, maar daar zal een oplossing voor komen. Ik heb al veel nieuwe medewerkers gezien in Commissiekamer, Bar, Keuken en Business Lounge en ik was blij verrast door het enthousiasme waarmee de taken werden opgepakt. Dat belooft veel voor de toekomst en is absoluut noodzakelijk om een club met de omvang van RCL draaiende te houden.

  Minder blij zijn we als bestuur met een aantal incidenten in de achterliggende maanden. Daarbij werd o.a. een clubscheidsrechter geslagen door spelers van een bezoekende club. Het is volstrekt onacceptabel dat vrijwilligers op een dergelijke manier worden behandeld en daarom is ook aangifte gedaan. Er is helaas echter sprake van nog meer wangedrag, waarbij RCL teams zijn betrokken. Van andere clubs ontvingen wij berichten dat zij dat van RCL niet hadden verwacht en het ‘onwaardig’ voor onze club vonden. Om die reden hebben wij reeds een team uit competitie gehaald en zullen wij niet schromen om wangedrag hard aan te pakken. Realiseer je dat je zowel op het veld als daarbuiten altijd als een ambassadeur van RCL dient te gedragen!

  Tenslotte wil ik vrolijk eindigen. Bijvoorbeeld met de vermelding dat de 3e helft na RCL – Kagia een geweldig feest was met een prachtige inbreng van onze ‘eigen’ Danny Plezier! Ook word ik blij van de prachtige actie met Albert Heijn Santhorst inzake de voetbalplaatjes en leverde RABO Club Support een cheque van 2200 euro op die we gaan gebruiken als bijdrage aan nieuwe dug outs voor veld 5 en 6.

  Geniet en houd het gezond!

  Dick van der Bijl
  Voorzitter RCL