• Leiderdorp, 29 augustus 2021

   

  Beste RCL-er, trainers/leiders, ouders/verzorgers en Bezoekende teams,

   

  Voor de komende 3 zaterdagen gelden de volgende regels in en rondom ons sportcomplex:

   

  Basisregels voor iedereen (bezoekend en thuis):

  ·       Kom niet als je één van de symptomen hebt of wanneer je in quarantaine zit.

  ·       1.5 meter is de norm. Houd afstand, ook rondom de velden.

  -     De kantine en het terras is geopend. Hier gelden de coronaregels voor de Horeca. Bestellingen kunnen aan de bar gedaan worden. Wil je je drinken en eten nuttigen in de kantine of op het terras dan dien je te gaan zitten en je te registreren. Volg de aanwijzingen op van onze vrijwilligers.

  ·       Het bestuur van RCL adviseert zowel de teams van RCL die uitspelen als de bezoekende clubs het aantal spelbegeleiders en chauffeurs te beperken tot het hoogste noodzakelijke aantal.

  ·        Kom niet eerder dan een half uur voor de wedstrijd en loop meteen door naar het veld. (veldindeling staat in de voetbalapp)

  ·        Voor het gebruik van kleedkamers, zie verder.

   

  Toegang en gebruik kleedkamergebouw op zaterdag

  ·         Toiletten zijn toegankelijk. RIVM-richtlijnen voor het wassen van handen (20 seconden met zeep) is ook hier van kracht na elk toiletbezoek.

  ·         Op zaterdag zijn de kleedkamers vrij te gebruiken, maximaal 4 personen tegelijk in een kleedkamer, waarvan maximaal 2 tegelijk douchen. Wel wordt geadviseerd het gebruik zoveel mogelijk te beperken door gekleed in sporttenue te arriveren en thuis te douchen.

  ·         De kleedkamers zijn bedoeld voor het snel omkleden voor en na de wedstrijd.

  ·         De kleedkamers zijn niet beschikbaar voor teambesprekingen (zowel voor de wedstrijd als in de rust).

  ·         In de commissiekamer mogen maximaal 4 personen tegelijk aanwezig zijn. Deze ruimte is niet toegankelijk voor trainers, ouders en spelers.

  ·         De teamkamer naast de commissiekamer is uitsluitend voor scheidsrechters, ook hier geldt maximaal 4 personen tegelijk aanwezig.

   

  Trainers/Teamleiders

  ·         Wijs waar nodig de spelers en ouders/verzorgers op de richtlijnen en protocollen op ons sportpark.

  -      Loop meteen met het team door naar het veld. Zorg voor een goede doorgang op het plein.

  ·         Check vóór een uitwedstrijd de regels/richtlijnen bij de ontvangende club.

  ·        Wij adviseren iedereen nadrukkelijk om een (niet-medisch) mondkapje te dragen als je in een auto/bus rijdt met mensen die niet tot jouw huishouden horen, bv met teamgenoten.

  ·         Limonade/water wordt genuttigd tijdens de rust op het veld.

  ·         Alle spelers hebben een eigen bidon mee.

   

  Algemeen

  ·         Spreek elkaar aan op deze regels, het is ieders verantwoordelijkheid om samen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zo jezelf en anderen hiertegen te beschermen.

  ·        Bestuur, commissieleden, trainers, leiders en andere vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie en worden verwacht dit beleid actief uit te dragen.

   

  Vragen? Mail naar info@rcl.nl