•               

 • Contributie

  Onderstaand zie je de contributie voor het seizoen 2020-2021.

  Senioren  € 244,00 
  Junioren, leeftijdscategorie onder 15 jaar t/m onder 19 jaar € 221,00
  Pupillen, leeftijdscategorie onder 13 jaar en jonger € 196,00 
  Mini-pupillen, met zaterdagwedstrijden € 102,00
  7 x 7 vr. € 102,00
  Walking Voetbal € 102,00
  G-voetbal €  62,00 
  Niet-spelende leden €  62,00

   

  Voor alle leden geldt dat zij verplicht zijn om hun contributie over het verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) vooruit te betalen en indien men na 15 juni het lidmaatschap stopzet, dan vindt er geen restitutie plaats cq. is er geen ontheffing van uw betalingsverplichting.
  De contributie wordt in principe bij vooruitbetaling uiterlijk op 1 september van het lopende jaar door RCL geïnd, via een automatische incasso. Mocht het toch nodig zijn om handmatig een bedrag over te maken, dan kun je dit doen op het navolgende banknummer NL79 RABO 03 35 65 94 70 ten name van RCL te Leiderdorp.

  Tevens is door de algemene ledenvergadering besloten dat betaling alleen middels automatische incasso kan plaatsvinden. Dit heeft te maken met het feit dat deze betaalwijze de minste inspanning kost van onze (schaarse) vrijwilligers. Andere betaalwijzen zijn dus in het vervolg niet meer mogelijk. Wij kunnen ons echter voorstellen dat het totaal bedrag een grote uitgave is. Voor een betalingsregeling kunt u vooraf een afspraak maken met de penningmeester. Deze gespreide betaling staat dus los van de betalingsverplichting. Vanwege het geringe bedrag en de kosten is het voor niet spelende leden / verenigingsleden alleen mogelijk om per jaar te betalen.

  Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting, zal de vereniging een schriftelijk verzoek tot betaling verzenden. Je kunt dit voorkomen  om binnen 10 dagen na een niet geslaagde incasso zelf het bedrag over te maken. Hierna wordt €12,50 extra in rekening gebracht.

  Indien na de eerste aanmaning het bedrag nog niet is voldaan , wordt een tweede aanmaning verzonden. Hierbij wordt €25,00 extra in rekening gebracht. 

  * de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS prijsindex of KNVB indexcijfer en vastgesteld op de ALV. (aan de bedragen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend)