• Contributie

  Onderstaand zie je de contributie voor het seizoen 2023-2024.

  Senioren  € 275,00 
  Junioren, leeftijdscategorie onder 14 jaar t/m onder 19 jaar € 248,00
  Pupillen, leeftijdscategorie onder 13 jaar en jonger € 220,00 
  Mini-pupillen, leeftijdscategorie onder 7 en jonger, met zaterdagwedstrijden € 138,00
  7 x 7 vrouwen/heren (vanaf 45 jaar) € 138,00
  Walking Voetbal € 138,00
  G-voetbal €  71,00 
  Niet-spelende leden €  71,00
  Trainingslid Senioren €  138,00
  Trainingslid Junioren €  124,00
  Trainingslid (Aspirantlid) Pupillen €  114,00


  Trainingslidmaatschap: Het bestaande lidmaatschap kan alleen bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een langdurige blessure, worden omgezet na akkoord van het bestuur. Voor informatie stuur een mail naar ledenadministratie@rcl.nl

  Het trainingslidmaatschap is alleen bedoeld voor spelers die reeds lid van RCL zijn en aan de voorwaarden voldoen en is geen alternatief voor regulier lidmaatschap.

  Aspirantlidmaatschap puppillen: In afwachting van de plaatsing in een team kunnen pupillen als trainingslid (aspirantlid) worden ingeschreven. Zodra plaatsing in een team mogelijk is wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap voor de rest van het seizoen.

  Voor alle leden geldt dat zij verplicht zijn om hun contributie over het verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) vooruit te betalen en indien men na 15 juli het lidmaatschap stopzet, dan vindt er geen restitutie plaats cq. is er geen ontheffing van uw betalingsverplichting.
  De contributie wordt in principe bij vooruitbetaling uiterlijk op 1 september van het lopende jaar door RCL geïnd, via een automatische incasso. Mocht het toch nodig zijn om handmatig een bedrag over te maken, dan kun je dit doen op het navolgende banknummer NL79 RABO 03 35 65 94 70 ten name van RCL te Leiderdorp.

  Tevens is door de algemene ledenvergadering besloten dat betaling alleen middels automatische incasso kan plaatsvinden. Dit heeft te maken met het feit dat deze betaalwijze de minste inspanning kost van onze (schaarse) vrijwilligers. Andere betaalwijzen zijn dus in het vervolg niet meer mogelijk. Wij kunnen ons echter voorstellen dat het totaal bedrag een grote uitgave is. Voor een betalingsregeling kunt u vooraf een afspraak maken via contributie@rcl.nl. Deze gespreide betaling staat dus los van de betalingsverplichting. Vanwege het geringe bedrag en de kosten is het voor niet spelende leden / verenigingsleden alleen mogelijk om per jaar te betalen.

  Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting, zal de vereniging een schriftelijk verzoek tot betaling verzenden. Je kunt dit voorkomen door binnen 10 dagen na een niet geslaagde incasso zelf het bedrag over te maken. Hierna wordt €12,50 extra in rekening gebracht.

  Indien na de eerste aanmaning het bedrag nog niet is voldaan , wordt een tweede aanmaning verzonden. Hierbij wordt €25,00 extra in rekening gebracht. 

  * de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de CBS prijsindex of KNVB indexcijfer en vastgesteld op de ALV. (aan de bedragen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend)

 • Niemand Buitenspel

  Voetbal voor iedereen, ook als er even geen geld is

  Als club vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook in deze financieel lastige tijden. RCL heeft zich aangesloten bij een bijzonder initiatief van de KNVB en de ING bank.

  Voor ouders is het soms lastig de contributie en andere benodigdheden van een voetbalclub te betalen. Juist in tijden van spanning is sporten extra belangrijk en gezond. Vaak zijn er meer mogelijkheden om toch te kunnen voetballen, ook als er even geen geld is. Mogelijkheden die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en verenigingen.

  RCL heeft een financieel contactpersoon gevonden die gezinnen kan helpen de juiste (lokale) regelingen te vinden, zodat de kinderen toch kunnen blijven voetballen.

  Diederick Stouten zal de rol van financieel contactpersoon op zich nemen. Diederick is al vanaf jonge leeftijd lid van RCL en heeft daarom veel binding met de club. U kunt er vanuit gaan dat uw situatie vertrouwelijk wordt behandeld en niet wordt gedeeld met derden.

  Heeft u behoefte aan hulp? Stuur een email naar: contributie@rcl.nl