• Bestuur

  De bestuursleden van RCL hebben ieder hun eigen portefeuille om zo de onderlinge communicatie, bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden te stroomlijnen. Heb je een vraag aan het bestuur? Mail naar b@rcl.nl.

  De portefeuilleverdeling is al volgt:

  Bestuursvoorzitter - Frits Wentholt

  Voorzitter - conform de statuten samen met de secretaris en penningmeester - verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Hij houdt zich bezig met de algemene leiding en organisatie van RCL. Hij heeft voorts de volgende taken:

   

  • Leidt de bestuursvergaderingen;
  • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de noodzakelijke bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd;
  • Vertegenwoordigt RCL bij officiële gelegenheden.

   

   

  Secretaris - Mandy Pieterson

  Mandy is secretaris van het bestuur. De secretaris heeft o.m. de volgende taken:

  • (Mede) verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur;
  • Staat de overige bestuursleden bij;
  • Schrijft brieven en andere stukken van de vereniging;
  • Bewaart de ontvangen brieven/documenten en bewaart afschriften van verzonden brieven/documenten;
  • Maakt verslagen of notulen van vergaderingen;
  • Bewaakt de termijnen.

   Secretaris Mandy Pieterson

  Penningmeester - Maarten Sanders

  Maarten beheert als penningmeester de financiële middelen van RCL en bewaakt de financiële positie van RCL. De penningmeester heeft - met inachtneming van de geldende financiële processen - daarnaast de volgende taken:

  • (Mede) verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur;
  • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen;
  • Verricht en ontvangt betalingen;houdt het kas- en het bankboek bij;
  • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen RCL;
  • Neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de financieel noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd;
  • Maakt - gezamenlijk met externe financieel adviseur - het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

   

  Voetbalzaken - VACANT

  Als bestuurslid voetbalzaken bezig met – en verantwoordelijk voor alle voetbal betreffende aangelegenheden binnen RCL. Hiertoe behoren o.m. de volgende taken

  • Contact onderhouden met technische staf en spelers;
  • Werven van leden voor de technische staf;
  • Voeren van contractbesprekingen;
  • Het voorbereiden en uitvoeren evaluaties met spelers en trainers

   

   

  Commerciële zaken - Vacant

  Marc is als bestuurslid commerciële zaken bezig en verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten van de RCL-organisatie. Hiertoe behoren o.m. de volgende taken:

  • Sponsoren werven;
  • RCL commercieel promoten en (laten) ondersteunen;
  • RCL business clubbijeenkomsten organiseren en begeleiden;
  • Vertegenwoordigt RCL bij commerciële aangelegenheden.
  • Contacten met de business club van RCL onderhouden.

  Meer informatie over het sponsoren van RCL kunt u op de sponsorpagina vinden

   

  Facilitaire zaken - Barton Bakker

  Barton is als bestuurslid facilitaire zaken verantwoordelijk voor alle facilitaire aangelegenheden binnen/rond RCL. Hiertoe behoren o.m. de volgende taken:

  • Begeleiding kantinefaciliteiten;
  • Overleg en begeleiding van de vrijwilligers;
  • Neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de facilitaire werkzaamheden worden uitgevoerd;
  • Controle en beheer van alle faciliteiten en installaties binnen RCL.

   Facilitair Barton Bakker

  Jeugdzaken - Harold Overmars

  Harold is als bestuurslid jeugdzaken verantwoordelijk voor alle jeugd aangelegenheden binnen/rond RCL. RCL streeft naar "prestatie, plezier en saamhorigheid" voor de RCL jeugd en hun ouders/verzorgers. De jeugdcommissie regelt uiteenlopende zaken en activiteiten voor de hele jeugdafdeling van RCL. Alle coördinatoren vormen samen de jeugdcommissie. Harold zorgt voor verbinding met het hoofdbestuur.

   Jeugdzaken Harold Overmars