•               

 • Het RCL bestuur brengt je weer op de hoogte over het laatste nieuws. Het bestuur praat je bij over de sportieve activiteiten, de financien en de communicatie. Lees de volledige brief voor de leden en vrijwilligers:

   

  Leiderdorp, 12 november 2020

   

  Beste RCL-er, trainer/leider, ouders/verzorgers,

  Hier weer een update vanuit het bestuur van jouw voetbalclub RCL. Zoals iedereen merkt is de coronacrisis nog niet voorbij. Als bestuur ligt onze focus momenteel op de volgende 3 pijlers: 

  • Sportieve activiteiten binnen de RIVM maatregelen
  • Financieel gezond blijven
  • Communicatie

   

  1. Sportieve activiteiten

  Als de huidige ontwikkeling zich doorzetten hopen wij dat de verzwaarde maatregelen niet voortgezet hoeven te worden. Dit betekent dat er dan weer door senioren (18+) weer in 4-tallen getraind kan gaan worden.  Wel is duidelijk dat er tot de winterstop geen competitievoetbal zal zijn.

  Voor de jeugd zijn er gelukkig geen restricties, enkel dat de competitie stilgelegd is. Naast de trainingen wordt er door een enthousiaste groep vrijwilligers voor elke zaterdag vervangende activiteiten georganiseerd. Onderlinge wedstrijden, en afgelopen zaterdag voor de jongste jeugd het Corona mix toernooi. De blije gezichten maken deze extra inzet het zeker waard.

  2. Financiën

  Het financieel gezond blijven is essentieel. Zoals zoveel (voetbal-) verenigingen bestaan onze inkomsten uit drie punten, kantineopbrengsten, sponsering en contributie. Tijdens de vorige lockdown, de afgelopen periode en zoals het er nu uitziet ook de aankomende periode is de opbrengst uit de kantine compleet opgedroogd. Dit terwijl de vaste lasten blijven doorlopen, denk hierbij aan de aflossing van de hypotheek op ons prachtige clubgebouw, huur en onderhoud velden, verzekeringen, KNVB bijdrage, etc.  Wij proberen zoveel als mogelijk de kosten die we wel kunnen beïnvloeden te beperken. Zo staat de verwarming echt een tikkie lager en kijken we kritisch of elke uitgave strikt noodzakelijk is.

  Zoals aangegeven is de contributie een belangrijk onderdeel van het financieel gezond blijven van de club. Als lid van de club is de betaling van de contributie ook niet vrijblijvend maar een verplichting die men is aangegaan door het lidmaatschap waardoor de club mede kan bestaan. Wij snappen dat het gemis van de “echte” voetbal op zaterdag bij eenieder zwaar valt, maar zullen verzoeken voor (gedeeltelijke) teruggave van de contributie niet in behandeling nemen. 

  Na de winterstop hopen wij dat er meer duidelijk is over het verdere verloop van dit seizoen. Als bestuur zullen wij dan beter kunnen inschatten wat de uiteindelijke financiële gevolgen zullen zijn, en zullen dan ook een beslissing nemen met betrekking tot het (gedeeltelijk) innen van de vrijwilligersbijdrage alsmede het compenseren van de vele vrijwilligers (zie o.a. punt 1) die momenteel de club draaiende houden.

  3. Communicatie

  In deze vreemde en voor iedereen nieuwe tijd proberen we onze leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de gevolgen van de landelijke Corona maatregelen. Elke keer als er  aangepaste maatregelen worden aangekondigd proberen wij zo snel als mogelijk de gevolgen zowel positief als negatief te communiceren door mails, de verschillende WhatsApp groepen, facebook en de ondertussen beroemde en beruchte filmpjes “van onze voorzitter”! 

  Daarnaast proberen wij iedereen zoveel als mogelijk te betrekken bij wat er nog wel gebeurt op de club. Met dank aan de vrijwilligers worden er regelmatig leuke “actie” foto’s gemaakt van de jeugdwedstrijden, zie onder andere dit filmpje van onze jongste toppers en toekomstige sterren. https://youtu.be/GIrs2UbThZM

  Alles is ook te vinden om onze website: www.rcl.nl

  Indien je een keer foto’s of een filmpje wilt komen maken  of als je andere vragen hebt, neem dan even contact op via info@rcl.nl.

   

  Als laatste alvast aandacht voor de Algemene Leden Vergadering (ALV), deze zal online plaatsvinden op maandag 7 december. De uitnodiging en agenda volgen uiterlijk volgende weekend.

   

  Met sportieve groet,

  Het bestuur

   

  PS: Steun de club en wordt vriend van RCL! Voor € 50,- per jaar krijg je een naambordje in de kantine. Wanneer je je opgeeft voor 31 december ontvang je ook nog eens een super grote RCL paraplu. Opgeven kan via: sponsoring@rcl.nl